A Travellerspoint blog

Zambia

ZAMBIA

large_fullsizeoutput_29ba.jpeglarge_fullsizeoutput_29bb.jpeg
large_fullsizeoutput_2977.jpeglarge_fullsizeoutput_2979.jpeglarge_fullsizeoutput_2984.jpeglarge_IMG_2276.JPGlarge_fullsizeoutput_2985.jpeglarge_IMG_2282.JPGlarge_fullsizeoutput_297a.jpeglarge_fullsizeoutput_297f.jpeglarge_fullsizeoutput_2980.jpeglarge_fullsizeoutput_297c.jpeglarge_IMG_2288.JPGlarge_IMG_2266.JPGlarge_fullsizeoutput_297e.jpeglarge_fullsizeoutput_298a.jpeglarge_fullsizeoutput_297d.jpeglarge_fullsizeoutput_2981.jpeglarge_fullsizeoutput_2983.jpeglarge_fullsizeoutput_2989.jpeglarge_fullsizeoutput_297b.jpeglarge_IMG_2263.JPGlarge_fullsizeoutput_2986.jpeglarge_IMG_2287.JPGlarge_fullsizeoutput_2982.jpeglarge_IMG_2265.JPGlarge_fullsizeoutput_2993.jpeg
large_fullsizeoutput_298e.jpeglarge_IMG_2297.JPGlarge_fullsizeoutput_2992.jpeglarge_fullsizeoutput_2991.jpeglarge_IMG_2289.JPGlarge_IMG_2296.JPGlarge_fullsizeoutput_2990.jpeglarge_fullsizeoutput_298f.jpeglarge_IMG_2291.JPGlarge_fullsizeoutput_298b.jpeglarge_fullsizeoutput_298c.jpeg
large_fullsizeoutput_29b6.jpeglarge_fullsizeoutput_29b7.jpeglarge_fullsizeoutput_29a2.jpeglarge_fullsizeoutput_299c.jpeglarge_fullsizeoutput_299d.jpeglarge_fullsizeoutput_29b9.jpeglarge_fullsizeoutput_29b4.jpeglarge_fullsizeoutput_29b5.jpeglarge_fullsizeoutput_29b3.jpeglarge_fullsizeoutput_29af.jpeglarge_fullsizeoutput_2998.jpeglarge_fullsizeoutput_2997.jpeglarge_fullsizeoutput_2996.jpeglarge_fullsizeoutput_29b0.jpeglarge_fullsizeoutput_29a1.jpeglarge_fullsizeoutput_29a0.jpeglarge_fullsizeoutput_29ad.jpeglarge_fullsizeoutput_2994.jpeglarge_IMG_2301.JPGlarge_fullsizeoutput_29b1.jpeglarge_fullsizeoutput_2999.jpeglarge_fullsizeoutput_299a.jpeglarge_fullsizeoutput_299b.jpeglarge_fullsizeoutput_2995.jpeglarge_fullsizeoutput_29a6.jpeglarge_fullsizeoutput_29a5.jpeglarge_fullsizeoutput_29a7.jpeglarge_fullsizeoutput_29a4.jpeglarge_fullsizeoutput_29a9.jpeglarge_fullsizeoutput_29ac.jpeglarge_fullsizeoutput_29a3.jpeglarge_fullsizeoutput_29a8.jpeglarge_fullsizeoutput_29ab.jpeglarge_fullsizeoutput_29aa.jpeglarge_fullsizeoutput_29b8.jpeg

large_IMG_8075.JPGlarge_fullsizeoutput_2a72.jpeglarge_fullsizeoutput_2a70.jpeglarge_IMG_8115.JPGlarge_IMG_2417.JPGlarge_IMG_8087.JPGlarge_IMG_8114.JPGlarge_fullsizeoutput_2a77.jpeglarge_IMG_8091.JPGlarge_IMG_8093.JPGlarge_fullsizeoutput_2a7d.jpeglarge_fullsizeoutput_2a7a.jpeglarge_IMG_8094.JPGlarge_IMG_8096.JPGlarge_fullsizeoutput_2a7c.jpeglarge_fullsizeoutput_2a7e.jpeglarge_IMG_8103.JPGlarge_IMG_8116.JPGlarge_fullsizeoutput_2a7f.jpeglarge_fullsizeoutput_2a7b.jpeg

large_fullsizeoutput_2d20.jpeglarge_fullsizeoutput_2d1b.jpeglarge_fullsizeoutput_2d28.jpeglarge_fullsizeoutput_2d30.jpeglarge_fullsizeoutput_2d2c.jpeglarge_fullsizeoutput_2d2e.jpeglarge_fullsizeoutput_2d1e.jpeglarge_fullsizeoutput_2d05.jpeglarge_fullsizeoutput_2d11.jpeglarge_fullsizeoutput_2d3a.jpeglarge_fullsizeoutput_2d38.jpeglarge_fullsizeoutput_2d04.jpeglarge_fullsizeoutput_2d24.jpeglarge_fullsizeoutput_2d02.jpeglarge_fullsizeoutput_2cfe.jpeglarge_fullsizeoutput_2d0c.jpeglarge_fullsizeoutput_2d07.jpeglarge_fullsizeoutput_2d00.jpeglarge_fullsizeoutput_2d2a.jpeglarge_fullsizeoutput_2d32.jpeglarge_fullsizeoutput_2d10.jpeglarge_fullsizeoutput_2d22.jpeglarge_fullsizeoutput_2d0e.jpeglarge_fullsizeoutput_2d26.jpeglarge_fullsizeoutput_2d0a.jpeglarge_fullsizeoutput_2d3c.jpeglarge_fullsizeoutput_2d18.jpeglarge_fullsizeoutput_2d3d.jpeglarge_fullsizeoutput_2d16.jpeglarge_fullsizeoutput_2d3f.jpeglarge_fullsizeoutput_2d1a.jpeglarge_fullsizeoutput_2d36.jpeglarge_fullsizeoutput_2d13.jpeg
large_fullsizeoutput_2d69.jpeglarge_fullsizeoutput_2d6a.jpeglarge_5f2bd9a0-32a6-11e9-918b-cd2eadbbe456.JPGlarge_5ff914b0-32a6-11e9-b3d0-81bd6cdbbae1.JPGlarge_fullsizeoutput_2d4e.jpeglarge_fullsizeoutput_2d42.jpeglarge_fullsizeoutput_2d66.jpeglarge_fullsizeoutput_2d47.jpeglarge_fullsizeoutput_2d44.jpeglarge_619315a0-32a6-11e9-918b-cd2eadbbe456.JPGlarge_fullsizeoutput_2d76.jpeglarge_fullsizeoutput_2d63.jpeglarge_fullsizeoutput_2d59.jpeglarge_fullsizeoutput_2d6c.jpeglarge_fullsizeoutput_2d50.jpeglarge_fullsizeoutput_2d49.jpeglarge_fullsizeoutput_2d51.jpeglarge_fullsizeoutput_2d5d.jpeglarge_fullsizeoutput_2d4c.jpeglarge_fullsizeoutput_2d70.jpeglarge_fullsizeoutput_2d72.jpeglarge_fullsizeoutput_2d56.jpeglarge_fullsizeoutput_2d5e.jpeglarge_fullsizeoutput_2d65.jpeglarge_fullsizeoutput_2d5b.jpeglarge_6b62d570-32a6-11e9-8af7-73ea77d2805c.JPGlarge_6b628750-32a6-11e9-b3d0-81bd6cdbbae1.JPGlarge_6b6c9970-32a6-11e9-918b-cd2eadbbe456.JPGlarge_fullsizeoutput_2d46.jpeglarge_fullsizeoutput_2d61.jpeg

Posted by MikeSebastian 10:24 Archived in Zambia Tagged africa zambia lusaka mundawanga reptileparklusaka Comments (0)

Zambia

sunny 23 °C

Bonus vide of my Zambia-Zimbabwe boarder crossing for walk with lions

large_IMG_4770.jpglarge_IMG_4771.jpglarge_IMG_4772.jpglarge_IMG_4773.jpg
large_IMG_4775.jpglarge_IMG_4774.jpglarge_IMG_4776.jpglarge_IMG_4777.jpglarge_IMG_4778.jpglarge_IMG_4779.jpglarge_IMG_4780.jpglarge_IMG_4781.jpglarge_IMG_4782.jpglarge_IMG_4783.jpglarge_IMG_4785.jpglarge_IMG_4787.jpglarge_IMG_4796.jpglarge_IMG_4788.jpglarge_IMG_4789.jpglarge_IMG_4790.jpglarge_IMG_4791.jpglarge_IMG_4792.jpglarge_IMG_4795.jpglarge_IMG_4797.jpglarge_IMG_4798.jpglarge_IMG_4800.jpglarge_IMG_4801.jpglarge_IMG_4802.jpglarge_IMG_4803.jpglarge_IMG_4804.jpglarge_IMG_4805.jpglarge_IMG_4806.jpg
large_IMG_4813.jpglarge_IMG_4816.jpglarge_IMG_4819.jpglarge_IMG_4820.jpglarge_IMG_4823.jpglarge_IMG_4993.jpglarge_IMG_4994.jpglarge_IMG_4996.jpglarge_IMG_4997.jpglarge_IMG_4998.jpglarge_IMG_4999.jpglarge_IMG_5000.jpglarge_IMG_5001.jpglarge_IMG_5002.jpglarge_IMG_5003.jpglarge_IMG_5004.jpglarge_IMG_5005.jpglarge_IMG_5008.jpglarge_IMG_5010.jpglarge_IMG_5011.jpglarge_IMG_5012.jpglarge_IMG_5013.jpglarge_IMG_5014.jpglarge_IMG_5016.jpglarge_IMG_5020.jpglarge_IMG_5023.jpglarge_IMG_5024.jpglarge_IMG_5030.jpglarge_IMG_5031.jpglarge_IMG_5032.jpglarge_IMG_5035.jpglarge_IMG_5036.jpglarge_IMG_5037.jpglarge_IMG_5038.jpglarge_IMG_5039.jpglarge_IMG_5041.jpglarge_IMG_5045.jpglarge_IMG_5046.jpglarge_IMG_5047.jpglarge_IMG_5049.jpglarge_IMG_5050.jpglarge_IMG_5051.jpglarge_IMG_5052.jpglarge_IMG_5053.jpglarge_IMG_5054.jpglarge_IMG_5056.jpglarge_IMG_5057.jpglarge_IMG_5058.jpglarge_IMG_5059.jpglarge_IMG_5060.jpglarge_IMG_5062.jpglarge_IMG_5063.jpglarge_IMG_5064.jpglarge_IMG_5065.jpglarge_IMG_5067.jpglarge_IMG_5068.jpglarge_IMG_5070.jpglarge_IMG_5071.jpglarge_IMG_5072.jpglarge_IMG_5074.jpglarge_IMG_5075.jpglarge_IMG_5076.jpglarge_IMG_5078.jpglarge_IMG_5079.jpg
large_IMG_4987.jpglarge_IMG_4988.jpglarge_IMG_4989.jpglarge_IMG_5164.jpglarge_IMG_5166.jpg
large_IMG_4983.jpglarge_IMG_4986.jpg
large_IMG_5352.jpglarge_IMG_5353.jpglarge_IMG_5354.jpglarge_IMG_5357.jpglarge_IMG_5358.jpglarge_IMG_5360.jpglarge_IMG_5362.jpglarge_IMG_5366.jpglarge_IMG_5367.jpglarge_IMG_5373.jpglarge_IMG_5374.jpglarge_IMG_5375.jpglarge_IMG_5380.jpglarge_IMG_5382.jpglarge_IMG_5390.jpglarge_IMG_5392.jpglarge_IMG_5396.jpglarge_IMG_5399.jpglarge_IMG_5400.jpglarge_IMG_5408.jpglarge_IMG_5411.jpglarge_IMG_5412.jpglarge_IMG_5414.jpglarge_IMG_5416.jpglarge_IMG_5418.jpglarge_IMG_5419.jpglarge_IMG_5420.jpglarge_IMG_5421.jpglarge_IMG_5423.jpglarge_IMG_5426.jpglarge_IMG_5427.jpglarge_IMG_5428.jpglarge_IMG_5429.jpglarge_IMG_5431.jpglarge_IMG_5432.jpglarge_IMG_5434.jpglarge_IMG_5436.jpglarge_IMG_5437.jpglarge_IMG_5440.jpglarge_IMG_5442.jpglarge_IMG_5444.jpglarge_IMG_5446.jpglarge_IMG_5447.jpglarge_IMG_5448.jpglarge_IMG_5449.jpglarge_IMG_5454.jpglarge_IMG_5455.jpglarge_IMG_5458.jpglarge_IMG_5459.jpglarge_IMG_5460.jpglarge_IMG_5462.jpglarge_IMG_5463.jpglarge_IMG_5464.jpglarge_IMG_5467.jpglarge_IMG_5468.jpglarge_IMG_5470.jpglarge_IMG_5471.jpglarge_IMG_5472.jpglarge_IMG_5473.jpglarge_IMG_5476.jpglarge_IMG_5477.jpglarge_IMG_5478.jpglarge_IMG_5479.jpglarge_IMG_5482.jpg
large_IMG_5290.jpglarge_IMG_5291.jpglarge_IMG_5292.jpglarge_IMG_5293.jpglarge_IMG_5294.jpglarge_IMG_5295.jpglarge_IMG_5297.jpglarge_IMG_5298.jpglarge_IMG_5300.jpglarge_IMG_5301.jpglarge_IMG_5302.jpglarge_IMG_5303.jpglarge_IMG_5304.jpglarge_IMG_5305.jpglarge_IMG_5306.jpglarge_IMG_5351.jpglarge_IMG_5350.jpglarge_IMG_5349.jpglarge_IMG_5347.jpglarge_IMG_5346.jpglarge_IMG_5345.jpglarge_IMG_5344.jpglarge_IMG_5342.jpglarge_IMG_5340.jpglarge_IMG_5339.jpglarge_IMG_5338.jpglarge_IMG_5336.jpglarge_IMG_5335.jpglarge_IMG_5334.jpglarge_IMG_5333.jpglarge_IMG_5332.jpglarge_IMG_5331.jpglarge_IMG_5330.jpglarge_IMG_5329.jpglarge_IMG_5328.jpglarge_IMG_5327.jpglarge_IMG_5326.jpglarge_IMG_5325.jpglarge_IMG_5321.jpglarge_IMG_5320.jpglarge_IMG_5319.jpglarge_IMG_5318.jpglarge_IMG_5317.jpglarge_IMG_5316.jpglarge_IMG_5315.jpglarge_IMG_5314.jpglarge_IMG_5312.jpglarge_IMG_5311.jpglarge_IMG_5310.jpglarge_IMG_5309.jpglarge_IMG_5308.jpglarge_IMG_5307.jpg

Posted by MikeSebastian 22:50 Archived in Zambia Comments (0)

Zambezi River. Zambia

sunny 24 °C

large_IMG_5288.jpg

The Zambezi is the fourth-longest river in Africa, the longest east-flowing river in Africa and the largest flowing into the Indian Ocean from Africa. It covers Zambia, Zimbabwe, Namibia, Mozambique and Angola.

large_IMG_5170.jpglarge_IMG_5171.jpglarge_IMG_5173.jpglarge_IMG_5174.jpglarge_IMG_5175.jpglarge_IMG_5176.jpglarge_IMG_5177.jpglarge_IMG_5178.jpglarge_IMG_5179.jpglarge_IMG_5180.jpglarge_IMG_5181.jpglarge_IMG_5182.jpglarge_IMG_5183.jpglarge_IMG_5184.jpglarge_IMG_5185.jpglarge_IMG_5186.jpglarge_IMG_5187.jpglarge_IMG_5188.jpglarge_IMG_5190.jpglarge_IMG_5202.jpglarge_IMG_5205.jpglarge_IMG_5209.jpglarge_IMG_5211.jpglarge_IMG_5215.jpglarge_IMG_5216.jpglarge_IMG_5220.jpglarge_IMG_5222.jpglarge_IMG_5223.jpglarge_IMG_5224.jpglarge_IMG_5225.jpglarge_IMG_5226.jpglarge_IMG_5227.jpglarge_IMG_5228.jpglarge_IMG_5230.jpglarge_IMG_5231.jpglarge_IMG_5232.jpglarge_IMG_5233.jpglarge_IMG_5234.jpglarge_IMG_5235.jpglarge_IMG_5236.jpglarge_IMG_5240.jpglarge_IMG_5242.jpglarge_IMG_5244.jpglarge_IMG_5245.jpglarge_IMG_5246.jpglarge_IMG_5251.jpglarge_IMG_5252.jpglarge_IMG_5253.jpglarge_IMG_5254.jpglarge_IMG_5255.jpg
large_IMG_5256.jpglarge_IMG_5257.jpglarge_IMG_5258.jpglarge_IMG_5259.jpglarge_IMG_5261.jpglarge_IMG_5262.jpglarge_IMG_5263.jpglarge_IMG_5264.jpglarge_IMG_5265.jpglarge_IMG_5266.jpglarge_IMG_5267.jpglarge_IMG_5268.jpglarge_IMG_5270.jpglarge_IMG_5271.jpglarge_IMG_5272.jpglarge_IMG_5273.jpglarge_IMG_5274.jpglarge_IMG_5275.jpglarge_IMG_5276.jpglarge_IMG_5277.jpglarge_IMG_5278.jpglarge_IMG_5283.jpglarge_IMG_5284.jpglarge_IMG_5285.jpglarge_IMG_5287.jpg

Posted by MikeSebastian 11:11 Archived in Zambia Tagged zambia zambezi Comments (0)

(Entries 1 - 3 of 3) Page [1]