A Travellerspoint blog

January 2019

BURUNDI

sunny

large_fullsizeoutput_283b.jpeglarge_fullsizeoutput_282e.jpeglarge_fullsizeoutput_2835.jpeglarge_fullsizeoutput_2836.jpeglarge_fullsizeoutput_283e.jpeglarge_fullsizeoutput_2838.jpeglarge_fullsizeoutput_2834.jpeglarge_fullsizeoutput_282f.jpeglarge_fullsizeoutput_2839.jpeglarge_fullsizeoutput_2832.jpeglarge_fullsizeoutput_2831.jpeglarge_fullsizeoutput_2830.jpeglarge_IMG_1854.JPGlarge_fullsizeoutput_283c.jpeglarge_IMG_1838.JPGlarge_fullsizeoutput_282d.jpeglarge_IMG_1839.JPGlarge_fullsizeoutput_283f.jpeglarge_fullsizeoutput_2840.jpeglarge_fullsizeoutput_2842.jpeglarge_fullsizeoutput_2833.jpeg
large_IMG_1798.JPGlarge_IMG_1823.JPGlarge_fullsizeoutput_2823.jpeglarge_fullsizeoutput_2817.jpeglarge_IMG_1801.JPGlarge_fullsizeoutput_2819.jpeglarge_fullsizeoutput_2816.jpeglarge_fullsizeoutput_2818.jpeglarge_fullsizeoutput_281c.jpeglarge_fullsizeoutput_2826.jpeglarge_fullsizeoutput_2814.jpeglarge_fullsizeoutput_281a.jpeglarge_fullsizeoutput_2822.jpeglarge_fullsizeoutput_2821.jpeglarge_IMG_1796.JPGlarge_fullsizeoutput_2829.jpeglarge_fullsizeoutput_2820.jpeglarge_fullsizeoutput_2828.jpeglarge_fullsizeoutput_281b.jpeglarge_fullsizeoutput_281f.jpeglarge_fullsizeoutput_281d.jpeglarge_fullsizeoutput_2827.jpeg
large_fullsizeoutput_27ee.jpeglarge_fullsizeoutput_27eb.jpeglarge_fullsizeoutput_27ed.jpeglarge_fullsizeoutput_280f.jpeglarge_fullsizeoutput_280b.jpeglarge_fullsizeoutput_280c.jpeglarge_fullsizeoutput_27e0.jpeglarge_fullsizeoutput_27ef.jpeglarge_fullsizeoutput_27bd.jpeglarge_fullsizeoutput_280d.jpeglarge_fullsizeoutput_27f5.jpeglarge_fullsizeoutput_280e.jpeglarge_fullsizeoutput_27fb.jpeglarge_fullsizeoutput_2810.jpeglarge_fullsizeoutput_2812.jpeglarge_fullsizeoutput_2811.jpeglarge_fullsizeoutput_27d9.jpeglarge_fullsizeoutput_27f2.jpeglarge_fullsizeoutput_2805.jpeglarge_fullsizeoutput_27e9.jpeglarge_fullsizeoutput_2800.jpeglarge_fullsizeoutput_27f4.jpeglarge_fullsizeoutput_27e1.jpeglarge_fullsizeoutput_27bf.jpeglarge_IMG_1747.JPGlarge_fullsizeoutput_27be.jpeglarge_fullsizeoutput_27c0.jpeglarge_fullsizeoutput_2827.jpeg
large_fullsizeoutput_2864.jpeglarge_fullsizeoutput_2844.jpeglarge_fullsizeoutput_284f.jpeglarge_IMG_1870.JPGlarge_IMG_1879.JPGlarge_fullsizeoutput_284e.jpeglarge_IMG_1906.JPGlarge_fullsizeoutput_2853.jpeglarge_IMG_1876.JPGlarge_IMG_1901.JPGlarge_IMG_1877.JPGlarge_IMG_1882.JPGlarge_fullsizeoutput_285a.jpeglarge_fullsizeoutput_2863.jpeglarge_IMG_1893.JPGlarge_fullsizeoutput_2856.jpeglarge_IMG_1907.JPGlarge_IMG_1888.JPGlarge_IMG_1913.JPGlarge_IMG_1878.JPGlarge_IMG_1884.JPGlarge_IMG_1885.JPGlarge_IMG_1900.JPGlarge_fullsizeoutput_2860.jpeglarge_IMG_1889.JPGlarge_fullsizeoutput_285d.jpeglarge_IMG_1914.JPGlarge_fullsizeoutput_2855.jpeglarge_IMG_1898.JPGlarge_IMG_1886.JPGlarge_fullsizeoutput_285b.jpeglarge_IMG_1887.JPGlarge_IMG_1904.JPGlarge_fullsizeoutput_285c.jpeglarge_IMG_1895.JPGlarge_IMG_1910.JPGlarge_IMG_1896.JPGlarge_IMG_1897.JPGlarge_fullsizeoutput_2858.jpeglarge_fullsizeoutput_2861.jpeglarge_IMG_1909.JPGlarge_fullsizeoutput_2857.jpeglarge_IMG_1908.JPGlarge_fullsizeoutput_2859.jpeg

large_IMG_1938.JPGlarge_IMG_1924.JPGlarge_IMG_1931.JPGlarge_IMG_1927.JPGlarge_IMG_1941.JPGlarge_IMG_1942.JPGlarge_IMG_1944.JPGlarge_IMG_1943.JPGlarge_IMG_1926.JPGlarge_IMG_1930.JPGlarge_fullsizeoutput_2872.jpeglarge_IMG_1937.JPGlarge_IMG_1929.JPGlarge_IMG_1928.JPGlarge_IMG_1948.JPGlarge_IMG_1949.JPGlarge_IMG_1939.JPGlarge_fullsizeoutput_286d.jpeglarge_IMG_1947.JPGlarge_fullsizeoutput_2870.jpeglarge_fullsizeoutput_286e.jpeglarge_fullsizeoutput_2871.jpeglarge_fullsizeoutput_286f.jpeg
large_fullsizeoutput_2876.jpeglarge_fullsizeoutput_2874.jpeglarge_fullsizeoutput_2873.jpeglarge_fullsizeoutput_287b.jpeglarge_fullsizeoutput_287e.jpeglarge_fullsizeoutput_2877.jpeglarge_fullsizeoutput_2878.jpeglarge_fullsizeoutput_287f.jpeglarge_fullsizeoutput_287a.jpeglarge_fullsizeoutput_287c.jpeglarge_fullsizeoutput_2879.jpeg

Posted by MikeSebastian 14:06 Archived in Burundi Tagged burundi bujumbura eastafrica Comments (0)

BENIN

sunny

large_fullsizeoutput_2762.jpeglarge_fullsizeoutput_2778.jpeglarge_IMG_1661.JPGlarge_fullsizeoutput_277e.jpeglarge_fullsizeoutput_2764.jpeglarge_fullsizeoutput_276f.jpeglarge_fullsizeoutput_2781.jpeglarge_fullsizeoutput_2777.jpeglarge_fullsizeoutput_2766.jpeglarge_fullsizeoutput_2772.jpeglarge_fullsizeoutput_2773.jpeglarge_fullsizeoutput_2771.jpeglarge_fullsizeoutput_2775.jpeglarge_fullsizeoutput_2776.jpeglarge_fullsizeoutput_2780.jpeglarge_fullsizeoutput_2782.jpeglarge_fullsizeoutput_276e.jpeg

large_fullsizeoutput_278e.jpeglarge_fullsizeoutput_278c.jpeglarge_fullsizeoutput_278d.jpeglarge_fullsizeoutput_278a.jpeglarge_fullsizeoutput_2786.jpeglarge_fullsizeoutput_2785.jpeglarge_fullsizeoutput_2789.jpeglarge_fullsizeoutput_2788.jpeglarge_IMG_1664.JPG
large_fullsizeoutput_278f.jpeglarge_fullsizeoutput_2790.jpeg
large_fullsizeoutput_2791.jpeglarge_fullsizeoutput_2794.jpeglarge_fullsizeoutput_2793.jpeglarge_fullsizeoutput_2792.jpeg
large_fullsizeoutput_2795.jpeglarge_fullsizeoutput_2797.jpeglarge_fullsizeoutput_2796.jpeglarge_fullsizeoutput_279b.jpeglarge_fullsizeoutput_2798.jpeglarge_fullsizeoutput_2799.jpeg
large_85f8f770-1d61-11e9-899b-f13f7013dcb7.JPGlarge_IMG_1709.JPGlarge_IMG_1710.JPGlarge_IMG_1707.JPGlarge_fullsizeoutput_27a4.jpeglarge_fullsizeoutput_27a3.jpeglarge_a8e27f40-1d61-11e9-b29a-f5f8b9c083a1.jpeglarge_c2ceb270-1d61-11e9-b29a-f5f8b9c083a1.jpeglarge_fullsizeoutput_27a2.jpeglarge_c6ff15b0-1d61-11e9-b29a-f5f8b9c083a1.jpeglarge_cad23dc0-1d61-11e9-b29a-f5f8b9c083a1.jpeg

large_IMG_1728.JPGlarge_IMG_6968.JPGlarge_fullsizeoutput_27ad.jpeglarge_IMG_1734.JPGlarge_fullsizeoutput_27b0.jpeglarge_IMG_1730.JPGlarge_IMG_6497.JPGlarge_fullsizeoutput_27a7.jpeglarge_IMG_6597.JPGlarge_fullsizeoutput_27b1.jpeglarge_fullsizeoutput_27b4.jpeglarge_fullsizeoutput_27a6.jpeglarge_fullsizeoutput_27ae.jpeglarge_fullsizeoutput_27b5.jpeglarge_fullsizeoutput_27a9.jpeg

large_fullsizeoutput_27ab.jpeglarge_fullsizeoutput_27aa.jpeglarge_IMG_1720.JPGlarge_fullsizeoutput_27ac.jpeg

Posted by MikeSebastian 01:39 Archived in Benin Tagged benin cotonou westafrica ouidah Comments (1)

Lake Kivu. Rwanda

large_IMG_1342.JPGlarge_d4572070-1372-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_ddd7aed0-1372-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_f91b82c0-1372-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_0c2ec7f0-1373-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_IMG_1341.JPGlarge_0ce4aa70-1373-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_0d063c30-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.JPGlarge_24c86370-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.JPGlarge_IMG_1385.JPGlarge_4f37e220-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.jpeglarge_62b84100-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.JPGlarge_71a7f430-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.JPGlarge_76bdae60-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.jpeglarge_88f64b00-1373-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_88ecd520-1373-11e9-9c3e-4b93ab1634de.JPGlarge_IMG_1345.JPGlarge_IMG_1325.JPGlarge_IMG_1332.JPGlarge_930843f0-1373-11e9-99b0-fb280b19024e.JPGlarge_IMG_1376.JPGlarge_IMG_1379.JPGlarge_92bfa230-1373-11e9-99b0-fb280b19024e.JPGlarge_fullsizeoutput_26b3.jpeglarge_IMG_1323.JPGlarge_ac816a00-1373-11e9-99b0-fb280b19024e.JPGlarge_IMG_1301.JPGlarge_fullsizeoutput_2683.jpeglarge_IMG_1389.JPGlarge_IMG_1387.JPGlarge_IMG_1384.JPGlarge_fullsizeoutput_2687.jpeglarge_cd3c5200-1373-11e9-9d28-2fa5b99ce45b.JPGlarge_IMG_1349.JPGlarge_fullsizeoutput_2682.jpeglarge_IMG_1279.JPGlarge_fullsizeoutput_269c.jpeglarge_IMG_1350.JPGlarge_IMG_1392.JPGlarge_fullsizeoutput_26b2.jpeglarge_IMG_1355.JPGlarge_IMG_1324.JPGlarge_IMG_1282.JPGlarge_IMG_1390.JPGlarge_IMG_1368.JPGlarge_IMG_1365.JPGlarge_IMG_1393.JPGlarge_fullsizeoutput_2684.jpeglarge_IMG_1308.JPGlarge_IMG_1298.JPGlarge_IMG_1369.JPGlarge_IMG_1317.JPGlarge_IMG_1269.JPGlarge_IMG_1375.JPGlarge_IMG_1305.JPGlarge_IMG_1386.JPGlarge_IMG_1388.JPGlarge_fullsizeoutput_26b0.jpeglarge_fullsizeoutput_26ad.jpeglarge_IMG_1307.JPGlarge_IMG_1287.JPGlarge_IMG_1391.JPGlarge_fullsizeoutput_26ba.jpeglarge_IMG_1354.JPGlarge_IMG_1293.JPGlarge_IMG_1358.JPGlarge_IMG_1359.JPGlarge_IMG_1352.JPGlarge_IMG_1370.JPGlarge_fullsizeoutput_26ac.jpeglarge_IMG_1343.JPGlarge_IMG_1371.JPGlarge_fullsizeoutput_26b7.jpeglarge_IMG_1374.JPGlarge_fullsizeoutput_26af.jpeglarge_IMG_1326.JPGlarge_IMG_1302.JPGlarge_IMG_1304.JPGlarge_IMG_1288.JPGlarge_9d97aa40-1373-11e9-99b0-fb280b19024e.jpeg
large_fullsizeoutput_26ce.jpeglarge_fullsizeoutput_26bc.jpeglarge_fullsizeoutput_26c2.jpeglarge_fullsizeoutput_26d1.jpeglarge_fullsizeoutput_26bf.jpeglarge_fullsizeoutput_26d3.jpeglarge_IMG_1401.JPGlarge_fullsizeoutput_26c4.jpeglarge_fullsizeoutput_26e0.jpeglarge_fullsizeoutput_26db.jpeglarge_fullsizeoutput_26c8.jpeglarge_fullsizeoutput_26dc.jpeglarge_fullsizeoutput_26c9.jpeglarge_fullsizeoutput_26dd.jpeglarge_IMG_1434.JPGlarge_IMG_1431.JPGlarge_IMG_1419.JPGlarge_fullsizeoutput_26d5.jpeglarge_fullsizeoutput_26e3.jpeglarge_fullsizeoutput_26e4.jpeglarge_fullsizeoutput_26d2.jpeglarge_IMG_1430.JPGlarge_fullsizeoutput_26cb.jpeglarge_IMG_1462.JPGlarge_IMG_1451.JPGlarge_IMG_1471.JPGlarge_fullsizeoutput_26d0.jpeglarge_fullsizeoutput_26df.jpeglarge_IMG_1463.JPGlarge_fullsizeoutput_26da.jpeglarge_fullsizeoutput_26d9.jpeglarge_fullsizeoutput_26d7.jpeglarge_fullsizeoutput_26e2.jpeglarge_IMG_1452.JPGlarge_IMG_1480.JPGlarge_fullsizeoutput_26d4.jpeglarge_fullsizeoutput_26ca.jpeglarge_IMG_1445.JPGlarge_IMG_1465.JPGlarge_IMG_1444.JPGlarge_IMG_1486.JPGlarge_IMG_1485.JPGlarge_IMG_1443.JPGlarge_fullsizeoutput_26cf.jpeglarge_IMG_1474.JPGlarge_IMG_1473.JPGlarge_IMG_1435.JPGlarge_fullsizeoutput_26e1.jpeg
large_fullsizeoutput_26ed.jpeglarge_fullsizeoutput_26f1.jpeglarge_fullsizeoutput_26f0.jpeglarge_fullsizeoutput_26f4.jpeglarge_fullsizeoutput_26f2.jpeglarge_IMG_1490.JPGlarge_fullsizeoutput_26ef.jpeglarge_IMG_1497.JPGlarge_IMG_1491.JPGlarge_fullsizeoutput_26eb.jpeglarge_IMG_1517.JPGlarge_fullsizeoutput_26e8.jpeglarge_fullsizeoutput_26ec.jpeglarge_fullsizeoutput_26ee.jpeglarge_fullsizeoutput_26e7.jpeglarge_fullsizeoutput_26e9.jpeglarge_IMG_1514.JPGlarge_IMG_1495.JPGlarge_IMG_1492.JPGlarge_fullsizeoutput_26e5.jpeglarge_IMG_1493.JPG

large_fullsizeoutput_2749.jpeglarge_IMG_1607.JPGlarge_fullsizeoutput_2742.jpeglarge_fullsizeoutput_273f.jpeglarge_fullsizeoutput_273e.jpeglarge_IMG_6287.JPGlarge_fullsizeoutput_273a.jpeglarge_fullsizeoutput_2739.jpeglarge_fullsizeoutput_2740.jpeglarge_fullsizeoutput_273b.jpeglarge_IMG_1619.JPGlarge_fullsizeoutput_273d.jpeglarge_fullsizeoutput_2745.jpeglarge_fullsizeoutput_2744.jpeglarge_fullsizeoutput_2743.jpeglarge_fullsizeoutput_2737.jpeglarge_fullsizeoutput_2741.jpeglarge_fullsizeoutput_2748.jpeglarge_fullsizeoutput_2747.jpeg

Posted by MikeSebastian 10:19 Archived in Rwanda Tagged rwanda kigali lakekivu kibuye Comments (0)

Orchard Farm of Rwanda

large_fullsizeoutput_261a.jpeglarge_fullsizeoutput_265d.jpeglarge_IMG_1238.JPGlarge_fullsizeoutput_261d.jpeglarge_fullsizeoutput_265c.jpeglarge_fullsizeoutput_266b.jpeglarge_IMG_1237.JPGlarge_fullsizeoutput_261c.jpeglarge_IMG_1232.JPGlarge_IMG_1241.JPGlarge_IMG_1184.JPGlarge_IMG_1149.JPGlarge_IMG_1176.JPGlarge_IMG_1151.JPGlarge_IMG_1144.JPGlarge_IMG_1193.JPGlarge_IMG_1186.JPGlarge_IMG_1185.JPGlarge_fullsizeoutput_265f.jpeglarge_IMG_1156.JPGlarge_IMG_1230.JPGlarge_IMG_1246.JPGlarge_IMG_1212.JPGlarge_IMG_1244.JPGlarge_IMG_1194.JPGlarge_fullsizeoutput_2661.jpeglarge_IMG_1142.JPGlarge_IMG_1231.JPGlarge_IMG_1152.JPGlarge_fullsizeoutput_2639.jpeglarge_IMG_1160.JPGlarge_fullsizeoutput_2673.jpeglarge_IMG_1161.JPGlarge_IMG_1157.JPGlarge_IMG_1162.JPGlarge_IMG_1168.JPGlarge_fullsizeoutput_261b.jpeglarge_fullsizeoutput_264b.jpeglarge_IMG_1227.JPGlarge_IMG_1158.JPGlarge_IMG_1206.JPGlarge_IMG_1198.JPGlarge_fullsizeoutput_264e.jpeglarge_IMG_1165.JPGlarge_IMG_1150.JPGlarge_fullsizeoutput_265e.jpeglarge_IMG_1234.JPGlarge_fullsizeoutput_2660.jpeglarge_IMG_1141.JPGlarge_IMG_1197.JPGlarge_IMG_1183.JPGlarge_IMG_1182.JPGlarge_fullsizeoutput_2678.jpeglarge_IMG_1247.JPGlarge_IMG_1178.JPGlarge_fullsizeoutput_266e.jpeglarge_fullsizeoutput_2679.jpeglarge_IMG_1209.JPG

Posted by MikeSebastian 14:15 Archived in Rwanda Tagged rwanda kigali agriculturerwanda fruitsrwanda Comments (0)

Akagera National Park. Rwanda

large_IMG_0719.JPGlarge_IMG_0847.JPG
large_IMG_0724.JPGlarge_fullsizeoutput_24f5.jpeglarge_fullsizeoutput_24fb.jpeglarge_IMG_0732.JPGlarge_IMG_0749.JPGlarge_fullsizeoutput_250e.jpeglarge_IMG_0748.JPGlarge_IMG_0828.JPGlarge_IMG_0726.JPGlarge_fullsizeoutput_2509.jpeglarge_fullsizeoutput_24f2.jpeglarge_IMG_0783.JPGlarge_fullsizeoutput_24fe.jpeglarge_fullsizeoutput_24f6.jpeglarge_fullsizeoutput_2500.jpeglarge_IMG_0910.JPGlarge_fullsizeoutput_24f9.jpeglarge_IMG_0858.JPGlarge_IMG_0829.JPGlarge_fullsizeoutput_251e.jpeglarge_fullsizeoutput_2508.jpeglarge_IMG_0862.JPGlarge_fullsizeoutput_2507.jpeglarge_fullsizeoutput_2514.jpeglarge_fullsizeoutput_250c.jpeglarge_IMG_0863.JPGlarge_IMG_0737.JPGlarge_IMG_0800.JPGlarge_IMG_0791.JPGlarge_IMG_0864.JPGlarge_fullsizeoutput_2512.jpeglarge_IMG_0742.JPGlarge_fullsizeoutput_250f.jpeglarge_fullsizeoutput_251d.jpeglarge_fullsizeoutput_2511.jpeglarge_IMG_0907.JPGlarge_IMG_0826.JPGlarge_fullsizeoutput_24f8.jpeglarge_IMG_0751.JPGlarge_IMG_0837.JPGlarge_IMG_0888.JPGlarge_IMG_0874.JPGlarge_fullsizeoutput_2510.jpeglarge_IMG_0827.JPGlarge_IMG_0802.JPGlarge_fullsizeoutput_251a.jpeglarge_fullsizeoutput_2518.jpeglarge_fullsizeoutput_251c.jpeglarge_fullsizeoutput_2506.jpeglarge_fullsizeoutput_2517.jpeglarge_IMG_0873.JPGlarge_fullsizeoutput_2502.jpeglarge_fullsizeoutput_2505.jpeglarge_fullsizeoutput_24f7.jpeglarge_IMG_0843.JPGlarge_IMG_0901.JPGlarge_fullsizeoutput_2516.jpeglarge_fullsizeoutput_2504.jpeglarge_fullsizeoutput_2519.jpeglarge_fullsizeoutput_2513.jpeg

Posted by MikeSebastian 10:31 Archived in Rwanda Tagged rwanda akagera akageranationalpark Comments (1)

(Entries 1 - 5 of 6) Page [1] 2 » Next